ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Лимени дувачки инструменти су праве се од жутог, месинганог, танко пресованог лима. У новије време праве се и од легуре зване „ново сребро” коју чине бакар и никл, а понекад и цинк, калај, олово и кадмијум. Изузетно се лимени дувачки инструменти праве и од правог сребра. Због овог састава лимене дуваче често називају и „блех музика” (лимена музика).

На врху цеви ових инструмената налази се наусник, преко кога се ваздух дува у цев инструмента. Наусник је у два облика – ЛЕВКАСТИ (хорне и тубе) и ЧАШИЧАСТИ (код трубе и тромбона).

oldsmouthpieces_a

Начин произвођења тонова је другачији од дрвених дувачких инструмената. Улогу тршчаног језичка код лимених дувачких инструмената преузимају усне свирача, које су наслоњене на наусник / усник инструмената.

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%9a%d0%b5

Промена висине тона се врши на три начина:

  1. променом дужине цеви, која се дешава „укључивањем и искључивањем” продужних цеви (код тромбона постоји повлачак)
  2. променом количине ваздуха која се дуне у цев инструмента (већа количина ваздуха – виши тонови, мања количина ваздуха – нижи тонови)
  3. променом облика усана и усне дупље (као код звиждања)

Лимени дувачки инструменти су ТРУБА, ТРОМБОН, ХОРНА и ТУБА.

2j5fkx     trombone

upload_9160_1     jp379-sterling-b-tuba-lacquer-instrument-shot-01