Дувачки инструменти

Дувачки инструменти су они код којих се тон добија дувањем ваздуха у цев инструмента.

На висину тонова утичу два јако битна елемента – дужина и ширина цеви и количина ваздуха која се дуне у цев. Облик цеви, као ни материјал, нису пресудни која ће се висина добити на одређенеом инструменту, али уколико су цеви дуге и уколико су цеви широке добијаће се нижи тонови, а уколико су цеви краће и тање, добијаће се виши тонови. Када је количина ваздуха у питању, он је пресудан у висини добијеног тона. Уколико је количина ваздуха која се дуне у цев већа, добиће се виши тонови, а уколико је количина ваздуха слабија, добијају се нижи тонови. Ваздух утиче и на јачну тонова, па су тако најнижи тонови, за које је потребно најмање ваздуха, тихи, тонови у средини су најпријатнији за слушање и  са њима се може јако лепо динамички нијансирати, а највиши тонови, за које је потребно и највише ваздуха, су продорни и светли.

У зависности од материјала од ког су направљени, као и од технике свирања, делимо их на две групе:

ДРВЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ